Arş. Gör. Dr. ŞERİFE ŞAFAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. ŞERİFE ŞAFAK

T: (0282) 250 2338

M ssafak@nku.edu.tr

W ssafak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Tekstil Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Biyobozunur polimerlerden elektro çekim yöntemiyle üretilen nanolifli yüzeylerin cerrahi adezyon bariyeri olarak kullanımlarının araştırılması (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Dikiş makinelerinde yeni bir iplik verici (horoz) mekanizması tasarımı (2009)
Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Nanoteknoloji
Tekstil Bilimi
Lif Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAFAK Ş., KARACA E., Production and Characterization of Poly ethylene terephthalate Nanofibrous Mat Including Tourmaline Additive, Textile Research Journal, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ŞAFAK Ş., DÜZYER Ş., KARACA E., Evaluation of biocompatibility of fibroin based electrospun nanofibrous mats for medical applications, Industria Textila, vol. 67, pp. 3-9, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. ŞAFAK Ş., ŞAKA Z., ÖZÇELİK Z., Modification of the Classical Needle Bar and Thread Take Up Lever Mechanism in Sewing Machines, Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol. 20, pp. 108-111, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAFAK Ş., KARACA E., Biyomedikal Uygulamalar İçin Polisakkarit Esaslı Nanolifli Yüzey Üretimi ve Çapraz Bağlanması, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 22, ss. 127-144, 2017.
Özgün Makale Copernicus
2. ŞAFAK Ş., KARACA E., ÖZALP R. G., Cerrahi Adezyonun Önlenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım:Nanolifli Cerrahi Adezyon Bariyerleri, Tekstil ve Mühendis, cilt 24, ss. 111-123, 2017.
Derleme Makale scopus
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞAFAK Ş., ITMA 2015 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, Bölüm: Elektrospinning, Yayın Yeri: Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Editör: Ulcay, Teke, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAFAK Ş., KARACA E., Silk Fibroin Based Nanofibers, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference of Turkey (NANOTR-13 (22.10.2017-25.10.2017).
Özet bildiri
2. ŞAFAK Ş., KARACA E., Antibacterial Properties of Electrospun Polyethylene Terephthalate /Tourmaline Nanofibrous Mats, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), (11.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
3. ŞAFAK Ş., KARACA E., Production of Hyaluronic Acid/ Carboxymethyl Cellulose Nanofibers, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) (11.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
4. ŞAFAK Ş., KARACA E., The Effect of Solution Concentration on the Morphological Properties of Electrospun Hyaluronic Acid Nanofibrous Mats, NANOTR 12 (03.06.2016-05.06.2016).
Özet bildiri
5. ŞAFAK Ş., KARACA E., Bombyx Mori Silk Fibroın Poly Ethylene Oxide Nanofiber Production by Electrospinnig, AUTEX 2014 (26.05.2014-28.05.2014).
Tam metin bildiri
6. ŞAFAK Ş., KARACA E., Effect of Flow Rate And Distance on Electrospun Bombyx Mori Silk Fibroin Poly Ethylene Oxide Nanofiber Properties, AUTEX 2014 (26.05.2014-28.05.2014).
Tam metin bildiri
7. ŞAFAK Ş., ŞAKA Z., A New Thread Take Up Lever Mechanism Design In Sewing Machines, ICONTEX 2011 (20.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞAFAK Ş., GÖKTEPE F., Tekstilde Nanolifler Kullanım Alanları Ve Nanolif Üretim Yöntemleri, III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu (28.04.2011-29.04.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Biyobozunur Polimerlerden Üretilmiş Nanolifli Adezyon Bariyerinin Ticari Adezyon Bariyeri İle Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.07.2016-01.12.2016.
2. Elektro Çekim Cihazının Modifikasyonu ve Yönlenmiş Nanolifli Yüzey Üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.07.2015-18.11.2015.
3. Biyobozunur Polimerlerden Elektro Çekim Yöntemiyle Üretilmiş Nanolifli Yüzeylerin Abdominal Dokuda Adezyon Bariyeri Olarak Kullanım Performansının in vitro ve in vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2015-01.06.2017.
4. Hyaluronik Asit Esaslı Adezyon Bariyeri Kullanımına Yönelik Nanolifli Yüzey Üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 30.12.2014-08.07.2015.
5. Fibroin Esaslı Nanolifli Yüzey Üretimi ve Özeliklerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.05.2012-02.05.2013.
6. Elektro Çekim Yöntemi İle İpek Fibroin Esaslı Nanolifli Yüzey Üretimi ve In Vitro Deneylerle Suni Deri Olarak Kullanımının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.08.2011-01.02.2016.